Офіційний дилер INFINITI "ВІДІ-Ліберті" Тел.: +38 (044) 591 70 38

Політика якості

ТОВ «ВІДІ АвтоСіті Кільцева» надає споживачам повний комплекс послуг з придбання автомобілів і післяпродажного обслуговування, а також супутніх фінансових послуг.
ТОВ «ВІДІ АвтоСіті Кільцева» постійно підвищує рівень задоволеності замовників через результативне застосування системи якості менеджменту, включаючи процеси для поліпшення системи, розуміння потреб і очікувань зацікавлених сторін, а також прийнятні законодавчі і нормативні правові вимоги.

для сталого розвитку організації та підвищення рівня конкурентоспроможності на ринку підприємство здійснює свою діяльність на основі ризик-орієнтованого мислення, визначає зовнішні і внутрішні чинники, що впливають на досягнення поставлених цілей. Для реалізації політики в області якості менеджменту керівництво ТОВ «ВІДІ АвтоСіті Кільцева», відповідно до інтересів замовників, персоналу та суспільства в цілому, бере на себе зобов'язання керуватися наступними принципами:

  • побудова ефективної системи розвитку бізнесу ТОВ «ВІДІ АвтоСіті Кільцева» для досягнення лідерських позицій на ринках присутності;
  • підвищення прибутковості і конкурентоспроможності компанії шляхом надання клієнтам сучасних якісних послуг, а також постійне сов ершенствованіе системи управління, впровадження інновацій та системи навчання персоналу;
  • управління ризиками з метою створення нових можливостей для розвитку підприємства, розвиток системи своєчасного прийняття рішень, підвищення контролю над ситуаціями;
  • забезпечення необхідними ресурсами для якісного виконання діяльності, спрямованої на постійне вдосконалення ризик-менеджменту;
  • створення умов для самореалізації всього персоналу, підвищення його компетентності, участі в удосконаленні сист еми управління підприємства;
  • створення і підтримка конкурентних умов оплати праці персоналу ТОВ «ВІДІ АвтоСіті Кільцева».

Реалізують політику всі працівники ТОВ «ВІДІ АвтоСіті Кільцева». Відповідальність за реалізацію політики несе генеральний директор ТОВ «ВІДІ АвтоСіті Кільцева».